• Fourth World Conference of Women's Shelters / Ministerie van VWS 2019

Samenstellen van het 'Women's World News' over geweld tegen vrouwen en vrouwenopvang wereldwijd, voor het openingsprogramma van deze internationale conferentie in Taiwan, 5-8 november 2019. De website van de conferentie: https://fourth.worldshelterconference.org/

 • Gemeente Amsterdam 2018 - heden

Educatieve film over partnergeweld bij hoogopgeleide vouwen, met als doel awareness-raising. Scenario, regie en productie. Huidige fase: research.

 • Stichting Films for Change  2015 - heden

Educatieve film over kindermishandeling voor basisschoolleerkrachten en PABO-studenten, met als doel om hun handelingsverlegenheid te doorbreken.  Scenario, regie en productie. Huidige fase: postproductie.

 

 

 • Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG  2017

Drie korte informatieve films over het Zelfregiecentrum in Leiden, met als doel te laten zien wat zelfregie voor de deelnemers oplevert. Interviews door Onno Hoes aan het Zelfregiecentrum.

 

 

 

 

 

 • Stichting Films for Change & Stichting KinderrechtenNU   2017

Korte informatieve film (16 min) over het kinderrechtenprogramma van anderhalf uur, waarmee Stichting KinderrechtenNU kinderen bewust maakt van wat kinderen nodig hebben om op te groeien en de kindermeldcode (wat als kind te doen als je zelf of een ander kind dat je kent dat het moeilijk heeft thuis en/of mishandeld wordt). Meer info over het programma en uiteindelijke publicatie: www.kinderrechtennu.nl.   

 

 

 • Stichting Gilde Amsterdam  2013 - heden

Kinderdocumentaires voor het lesprogramma "Tweede Wereldoorlog: het kind van toen vertelt het kind van nu" voor de basisschool-groep 7 en 8. Fase: in productie. De vier films zullen in 2018-2019 verwerkt worden in een serious game, en als lespakket kosteloos worden aangeboden aan basisscholen, als interactief lesmateriaal voor de geschiedenisles en burgerschapsles. Doel is dat de verbinding wordt gemaakt tussen verleden en heden, en dat kinderen gaan nadenken over belangrijke thema's zoals oorlog, discriminatie en onverdraagzaamheid, solidariteit, vluchtelingen. De website van het project is www.kindindeoorlog.eu. De vervaardiging van de films wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en RCOAK.

In aflevering 1 vertelt Marijke Verberne haar spannende verhaal over hoe zij als kind in de Tweede Wereldoorlog met haar familie uit hun huis werd gezet vanwege een verzetsdaad van haar vader, en hoe zij de bombardementen bij Zwolle overleefden. Zij vertelt over haar ervaringen aan kinderen van groep 7.

 

 

Aflevering 2 gaat over het verhaal van de Roemeens-joodse Baruch Kojocaru die onder meer een werkkamp overleefde. Hij werd op verschillende momenten belangeloos geholpen door andere mensen onder wie een Duitse soldaat.

 

 

    

Aflevering 3 gaat over het verhaal van half-joodse Myriam Mater van wie de vader heel actief was in het verzet. Zij zelf hielp mee om van de Duitsers worsten te stelen voor de onderduikers.

 

 

 

 • Stichting Vrouwenopvang Nederland / Third World Conference of Women's Shelters   2015

Samenstellen van het 'World Women News' over geweld tegen vrouwen en vrouwenopvang wereldwijd, voor het openingsprogramma van deze internationale conferentie in Den Haag, 3-6 november 2015, ism Suzanne van den Biggelaar en Maartje Sofia den Hoedt. De website van de conferentie: http://www.worldshelterconference.org/

 

 

 

 • Landelijk Platform GGz  2015

Drie korte films ism Jenny de Jeu over de opbrengst van het project Open voor Werk.

 

 

 

 

 

 • Stichting Zijweg  2014

Spotje over huiselijk geweld, dat oproept om mee te doen aan de eerstkomende E-day (empowermentdag georganiseerd door Stichting Zijweg, voor vrouwen die geweld hebben meegemaakt, tbv lotgenotencontact). Zie http://www.stichtingzijweg.nl.

 

 

 

 • Stichting Blijf Groep  2013


Verschillende producties:  

 • Korte film over het werk van de cliëntenraad van Blijf Groep (intern gebruik, 10 min)
 • Engelse en Duitse versie van de eerder geproduceerde film over het dramatherapieprogramma voor kinderen uit situaties van huiselijk geweld, Tijd voor Toontje 2011 (intern gebruik, 14 min).  
 • Camerawerk voor een spotje over de One Billion Rising-actie tegen huiselijk geweld (45 sec), en statements van bekende Amsterdammers over huiselijk geweld.  
 • Camerawerk registratie 40 jaar Blijf van mijn Lijf - lancering app Ican door koningin Máxima.

 

 

 • Halime Design  2013

Project over huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Interactief gebruik van film binnen een theatervoorstelling.

 

 

 

 • Stichting Praat 2013

Korte film over de acties van Stichting Praat tegen kindermishandeling. Met beelden van onder meer een "vuile was-manifestatie", waarbij de vuile was over kindermishandeling wordt buiten gehangen.

 

 

 

 • Stichting Zijweg 2013

Spotje tegen huiselijk geweld. (Later vernieuwd: zie hierboven en www.stichtingzijweg.nl)

 

 

 • Universiteit van Maastricht 2013

Documentaire "Docu Dwaas en Deskundig" over psychose (50 min). In deze documentaire onderzoekt Elisabeth wat de deskundigen Prof. Dick Swaab, Prof. Rene Kahn, en Prof. Inez Germeys te zeggen hebben over de bipolaire stoornis waarmee zij kampt. Samen met haar neef, de bekende psychiater Prof. Jim van Os, komt zij tot de ontdekking dat de opvattingen over waanzin alles behalve eenduidig zijn, en dat er nog veel ruimte is voor onderzoek uit een onverwachte hoek: namelijk van de kant van degene die zelf in waanzin heeft verkeerd.

 

 • Stichting LZF en CORDAID  2012

Korte documentaire "No more without us" over een empowerment ontwikkelingsprogramma voor gehandicapten in Ethiopië om sportdocent te worden (25 min): Voor het bestellen van de DVD zie:  http://www.lydiazijdelfoundation.com/

 

 

 

 • Hogeschool Avans 2012

Twee gastcolleges over film en huiselijk geweld binnen het Masterclass programma KOSHI (Krachtgericht, Oplossingsgericht en Systeemgericht geweld aanpakken, met aandacht voor Hulpmiddelen en Implementatie)

 

 

 • Stichting Blijf Groep 2010 - 2013

Verscheidene korte audiovisuele producties, voornamelijk voor intern gebruik en voor conferenties (en om deze reden niet toonbaar op deze website):

  • over de cliëntenraad van Blijf Groep 2010 (8 min)
  • over recente ontwikkelingen in het zorgaanbod 2011 (13 min)
  • over het nieuwe vrouwenopvanghuis Oranje Huis in Alkmaar 2011 (9 min)
  • over de opening van het Oranje Huis door toenmalige Prinses Máxima  2011 (2 min)
  • over een dramatherapieprogramma voor kinderen uit situaties van huiselijk geweld, Tijd voor Toontje 2011 (14 min) 
  • over het opvanghuis Oranje Huis in Alkmaar - een digitale rondleiding 2012 (12 min).

 

 

 

 • Stichting Blijf Groep / One Billion Rising Campaign  2012

Promo tegen huiselijk geweld voor de One Billion Rising Campagn in Amsterdam, met Sylvana Simons

 

 

 

 • Startende theatergroep in Colombia 2012

Korte Spaanstalige audiovisuele productie over het werk van deze maatschappelijk geëngageerde theatergroep van drie vrouwen in Medellín, Colombia, t.b.v. fondsenwerving voor hun project (15 min). 

  

 • Stichting Drop-Inn, Amsterdam 2011

Korte promotiefilm gericht op jongeren over een project ter bevordering van sociale cohesie in Amsterdam-West (5 min).

 

 

 • Stichting Blijf Groep  2010

Vijf spotjes (tussen de 60 en 90 sec) over huiselijk geweld voor de website www.veiligsamen.nl, bedoeld om mensen te stimuleren om chat-hulp te zoeken. De spotjes laten verschillende situaties van huiselijk geweld zien. Bij de vervaardiging ervan was een belangrijke rol weggelegd voor een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen die op verschillende momenten in het filmproces ideeen en feedback hebben gegeven.

 Klik hier om de spotjes te zien!

 

         

 

 

 • Stichting Comité de la Memoria de Arcatao en Centro Bartolomé de las Casas, El Salvador 2010

Spaanstalige documentaire over oorlogstrauma op het platteland in Arcatao, El Salvador, en de manier waarop mensen daar 30 jaar later mee omgaan (45 min). Gemaakt voor het Verzetsmuseum van Arcatao.

 

 

Canto Libre Films - Audiovisuele producties