Canto Libre Films geeft een stem aan mensen met een verhaal dat gehoord moet worden. Verhalen die onze ogen openen en die ons inspireren. Met persoonlijke en kritische blik laten we een wereld zien die aandacht verdient. In opdracht van veelal stichtingen en onderzoeksinstellingen maken we documentaires, voorlichtingsfilms en spotjes voor tv, website of sociale media.

Films over en met vrouwen die een punt hebben gezet achter een leven met huiselijk geweld. Over mensenrechtenactivisten op het platteland in Latijns Amerika die zichzelf misschien geen mensenrechtenactivist zouden noemen maar het wel zijn. En over Ethiopische gehandicapten die door een empowerment-ontwikkelingsproject hun eigen krachten hebben ontdekt...

Bel of mail voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek en Canto Libre Films licht toe hoe we samen het creatieve proces aangaan waaruit beeldende verhalen ontstaan die de kijker raken.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jinke Mastbroek

 

Wat Canto Libre Films onder meer kenmerkt, is de nadruk op ervaringsdeskundigheid en op eigen kracht. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, of misschien juist dan, vinden mensen de kracht om door te gaan. Het is van belang om deze processen in beeld te brengen ter inspiratie voor anderen. Werkelijke interesse in mensen maakt dat wie gefilmd wordt door Canto Libre Films zich gezien en gehoord voelt, en zelf de regie over zijn of haar verhaal houdt.

 

Foto: Sanne te Pas

De aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, vormt een specialisatiegebied van Canto Libre Films. Zes jaar werkervaring op het gebied van coaching en clientenparticipatie in de vrouwenopvang, en daarnaast een aantal jaren onderzoek naar huiselijk geweld in Nederland en Midden Amerika maken dat ik goed geinformeerd ben over deze onderwerpen, en beschik over een flink netwerk waaronder zowel wetenschappers, professionals als ook veel kritische ervaringsdeskundigen. Vrouwenrechten, kinderrechten en participatie staan centraal.

 

Foto: Sanne te Pas

Canto Libre Films - Audiovisuele producties