De aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, vormt een specialisatiegebied van Canto Libre Films. Zes jaar werkervaring op het gebied van coaching en clientenparticipatie in de vrouwenopvang, en daarnaast een aantal jaren onderzoek naar huiselijk geweld in Nederland en Midden Amerika maken dat ik goed geinformeerd ben over deze onderwerpen, en beschik over een flink netwerk waaronder zowel wetenschappers, professionals als ook veel kritische ervaringsdeskundigen. Vrouwenrechten, kinderrechten en participatie staan centraal.

 

Foto: Sanne te Pas

Canto Libre Films - Audiovisuele producties